Кошик
Немає відгуків, додати
Кошик
+380685370350
Тітус Екстра, фото 2
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

МЕХАНІЗМ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ТІТУС ЕКСТРА 75

Потужна та прискорена дія Новий рівень біологічної ефективності Тітус Екстра 75 в. р. досягається за раху нок взаємного підсилення та синергізму двох діючих речовин. Нікосульфурон та римсульфурон нале жать до класу сульфонілсечовин, є високо селективними по відношенню до кукурудзи, володіють системною дією та швидко проникають у рослини бур'бур'янів.

Вдосконалений контроль Тітус Екстра розширює перелік контрольованих бур'бур'янів (віді гірчаків, нетреби, ін), пригнічує види осотів, та, що найголовніше, призводить до посиленого контро лю основних злакових бур'бур'янів, таких як: види мишію, проса посівного, плоскухи звичайної та ін, які постійно засмічують посіви кукурудзи і є досить проблемними з точки зору контролю.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ

Тітус Екстра – високоселективний щодо більшості сортів та гібридів куку рудзи. Селективність базується на здат ності рослин кукурудзи швидко метабо лізувати та інактивувати діючі речовини гербіциду Тітус® Екстра. Препарат рекомендується застосовувати в стадії від 2-х до 8-ми листків кукурудзи, що вирощується на зерно та силос. Висока селективність Тітус Екстра забезпечує: гнучкість у часі обробки, знижує залеж ність від погодніх умов, та оптимізує використання техніки для внесення; „ безпеку та відсутність пошкодження культури в широкому діапазоні темпі температур та фаз розвитку; „ розкриття потенціалу врожайності кукурудзи. Розширене вікно застосування повніс тю відповідає потребам як раннього, так і пізнього захисту кукурудзи.

БАКОВІ СУМІШІ ТА СУМІСНІСТЬ ГЕРБІЦИДУ ТІТУС ЕКСТРА 75

Гербіцидні суміші – це інструмент вирішення найскладніших проблем забур'яненості в посівах кукурудзи, осо бливо на полях сильно забур'янених видами пасльону, лободи; багаторічними дводольними видами (види осотів, беріз ки, молочаю); падалицею соняшнику (технології ExpressSun та Clearfield). Тітус Екстра має високотехнологіч ну формуляцію, виготовлений у формі водорозчинних гранул, які не пилять, не замерзають, не кристалізуються та добре розчиняються у води. При застосування Тітус Екстра з пре паратами-партнерами, слід обов'язково ознайомитись з тарною етикеткою препа ратів-партнерів та враховувати рекомен дації їх застосування. Послідовність додавання компонентів в робочий розчин: заповнити бак наполо вину водою; потім додати Тітус Екстра; продовжувати доливати воду, потім інші препарати (у разі використання) або добрива, мікродобрива, стимулятори росту. Останнім додати ПАР Тренд 90 (0,1% концентрація). У разі використання Кодасайд реко мендується попередньо змішати його з Тітус Екстра перед тим, як додавати до баку обприскувача з водою. Заповнити одну третину баку обприскувача водою і додати емульсію, що утворилася в результаті змішування Кодасайду з засобом захисту рослин. До кінця заповнити бак обприскувача водою при постійному перемішуванні. У разі використання багатокомпо нентних сумішей рекомендується перед обприскуванням провести тест на суміс ність та обробити невелику ділянку поля.

Упаковка
Вага0.25 кг
Об`єм0.25 л
УпаковкаПластикова тара
  • Ціна: 11 948 грн./кг